سایت جامع پرتوپزشكی و فیزیک پزشکی
خوش آمديد!
05:48 چهارشنبه 31 مرداد ماه ، 1397
تدریس ویژه کنکور

مطالب قدیمی
راکتور

Reactor

کل تصاوير 6

براي ديدن تصاوير با اندازه واقعي بر روي آنها کليک کنيد

بازگشت به گالری تصاویرنمای داخلی یک راکتور


ارسال شده در : 4-3-1387
تعداد نمايش: 575

نمای فوقانی یک راکتور


ارسال شده در : 4-3-1387
تعداد نمايش: 571

عکس شماتیک یک راکتور


ارسال شده در : 4-3-1387
تعداد نمايش: 558

طرح شماتیک یک راکتور


ارسال شده در : 4-3-1387
تعداد نمايش: 560

تبدیل انرژی هسته ای به الکتریکی


ارسال شده در : 4-3-1387
تعداد نمايش: 558

انفجار یک راکتور در ایالت اورگان آمریکا(واقعی؟)


ارسال شده در : 4-3-1387
تعداد نمايش: 602