سایت جامع پرتوپزشكی و فیزیک پزشکی: Forums

www.medrad.ir - نمايش موضوعات - ضوابط تأسیس مؤسسات رادیولوژی و
 سوالات رايج مربوط به تالارهاي گفتمان   جستجو    ليست كاربران   گروههاي كاربري    مشخصات   ورود به سيستم و كنترل پيغامهاي شخصي   ورود به سيستم
ضوابط تأسیس مؤسسات رادیولوژی و

 
ارسال موضوع جديد   پاسخ به اين موضوع ارسال تشکر    www.medrad.ir صفحه اول انجمن -> رادیولوژی
 
نويسنده پيغام

navid
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت

وضعيت: آفلاين
13 فروردين ماه ، 1387
تعداد ارسالها: 280
امتياز: 29195
تشکر کرده: 54
تشکر شده 46 بار در 41 پست

محل سكونت: تهران

ارسالارسال شده در: يكشنبه، 3 شهريور ماه ، 1387 18:21:23    موضوع مطلب: ضوابط تأسیس مؤسسات رادیولوژی و پاسخ همراه با اعلان

ضوابط تأسیس مؤسسات رادیولوژی و سونوگرافی


بخش اول


تاریخ صدور : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷
ارگان صادر کننده :
سازمان مرتبط : وزارت تعاون
شماره بخشنامه : --


فصل اول) تعاریف :

ماده 1- رادیولوژی رشته ای از طب است که از انرژی اشعه ای در تشخیص بیماری ها استفاده می نماید .

ماده 2- مرکز رادیولوژی که دراین آیین نامه به اختصار« مـرکز» نامیده می شود به مـحلی گفتـه می شودکه بـرای انـجام

آزمایش های پرتوشناسی به طور مستقل ایجاد می گردد وچنانچه در یکی از مراکزدرمانی و بهداشتی مستقر شود بخش رادیولوژی نامیده خواهد شد .

ماده 3- متخصص رادیولوژی به کسی اطلاق می شودکه علاوه بر داشتن درجه دکترا در طب دارای دانشنامه یا گواهی نامه رسمی تخصصی تائید شده از طریق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص دانش آموخته گان سال های گذشته ) باشد .

ماده 4- کارمند فنی به کسی اطلاق می شود که دوره پرتوشناسی تشخیصی ( رادیولوژی ) را در یکی از مراکز دانشگاهی داخل و یا خارج از کشور گذرانده و موفق به اخذ مدرک کارشناسی یا کاردانی شده باشد (مدرک دانش آموخته گان خارج از کشور بایستی به تائید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برسد )

ماده 5- حفاظت در برابر اشعه های یونیزان عبارت است از ایجاد و کنترل تأسیسات و تجهیزات فنی لازم و انتخاب روش مناسب کار به منظور حفاظت از پرتوگیری افرادی که به نحوی در داخل و اطراف هر مؤسسه یا بخش رادیولوژی حضور و یا تردد دارند .

ماده 6- پروانه های تأسیس و مسئول فنی پروانه های قانونی هستند که از طریق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب کمیسیون قانونی به عنوان مجوز فعالیت هر مرکز صادر می شوند .

ماده 7- در آیین نامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی« وزارت » به دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی « دانشگاه/دانشکده » به کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ، داروئی ، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 ( با اصلاحات بعدی ) « کمیسیون قانونی » و به پروانه های تأسیس و مسئولان فنی « پروانه های قانونی » گفته می شود .فصل دوم ) شرایط تأسیس و بهره برداری :

ماده 8- اجازه تأسیس مؤ سسه رادیولوژی به اشخاص حقیقی ، حقوقی ، مؤسسات خیریه و شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی ، درمانی با تصویب کمیسیون قانونی و پس از اخذ موافقت اصولی از وزارت متبوع داده می شود .تبصره 1- مؤسس بایستی مدرک تخصصی رادیولوژی ، PhD، کارشناسی ارشد و کارشناسی رادیولوژی را داشته باشد .تبصره 2- اشخاص حقوقی بایستی دارای اساس نامه تأیید شده از سوی مراجع ذی صلاح بوده و در آن ارکان ، تشکیلات ، شرح وظایف و اختیارات هیأت مدیره و نحوه انتخاب آن ، منابع مالی ، شرایط عضویت و نحوه انحلال آن پیش بینی و فرد یا افراد واجد شرایط به عنوان مؤسس را معرفی نمایند .

تبصره 3- به هر فرد واجد شرایط ( حقیقی یا حقوقی ) بیش از یک پروانه تأسیس داده نمی شود .در ضمن یک نفر نمی تواند بطور هم زمان مؤسس یک مرکز رادیولوژی و مسئول فنی مرکز دیگر باشد . مؤسس یا مؤسسین بایستی حداقل برای یک نوبت کاری مسئولیت فنی و یا همکاری مرکز مربوطه را تقبل نمایند .تبصره 4- کلیه مؤسسات و بخش های رادیولوژی موجود مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب و ابلاغ این آیین نامه و با هماهنگی دانشگاه ها/دانشکده های ذی ربط وضعیت خود را با شرایط و ضوابط مندرج در این آیین نامه تطبیق دهند .تبصره 5- مراکز رادیولوژی نمی توانند مرکز دیگری به نام شعبه دایر نمایند .تبصره 6- در زمان تأسیس و تمدید پروانه تأسیس ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و نیز گواهی عدم سوء پیشینه کیفری جهت کلیه کارکنان فنی و اداری مرکز ضروری است .ماده 9- محل تأسیس مرکز باید پس از اخذ موافقت اصولی و قبل از هرگونه اقدام تأسیساتی مورد بازدید و تأیید معاونت درمان دانشگاه/دانشکده مربوطه قرار گیرد . همچنین مراتب از سوی دفتر سلامت محیط کار و سایر واحد های ذی صلاح بررسی و در صورت تائید نسبت به اجرای عملیات مقدماتی بر مبنای مفاد قرارداد تأسیس منعقده و سایر ضوابط و مقررات اقدام خواهد شد .تبصره 1- دفتر سلامت محیط کار و سایر واحدهای ذی صلاح می بایستی هماهنگی لازم با سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص تعیین و رعایت ضوابط و استانداردهای حفاظتی موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه را بنمایند .تبصره 2- سطح بندی خدمات از جمله تعیین فاصله بین موسسات رادیولوژی و تعیین تعداد جمعیت و غیره براساس مقررات مصوب وزارت انجام خواهد شد .تبصره 3- ایجاد مرکز رادیولوژی در درمانگاه ها و بیمارستان ها مشروط به معرفی مؤسس یا موسسین واجـد شرایـط جهـت کسـب موافقت اصولی به کمیسیون قانونی وزارت (موضوع تبصره 1 ماده 19 آئین نامه درمانگاه هاو تبصره 2 ماده 4 آئین نامه نحوه تأسیس و بهره برداری بیمارستان ها ) و اخذ پروانه بهره برداری با معرفی مسئول یا مسئولین فنی واجد شرایط ، کارکنان فنی جویای کار و ... خواهد بود .تبصره 4- نهادها و مـؤسسات دولتی یـا وابسته به دولت که از بودجه عمومی استفاده می نمایند در صورتی می توانند تقاضای تأسیس مرکز رادیولوژی نمایند که دارای مجوز صادره با توجه به مفاد این آئین نامه و همچنین ، اجازه تأسیس مؤسسات قید شده باشند ، ضمناً برای بیمارستانهای دولتی نیازی به معرفی مؤسس ( طبق ضوابط این آئین نامه ) نیست .ماده 10- هر متخصص رادیولوژی می تواند حداکثر مسئولیت فنی دو نوبت کاری یک مرکز و یا بخش رادیولوژی و یا یک نوبت کاری مرکز و بخش را به طور غیر هم زمان به عهده گیرد . حضور او در اوقات تعیین شده در محل کار الزامی است .تبصره 1- رعایت مفاد آئین نامه اجرایی قانونی اجازه تأسیس مطب جهت تصدی پست مسئولیت فنی و یا به کارگیری پزشک همکار الزامی است .تبصره 2- مراکز رادیولوژی حداکثر در دو نوبت صبح و عصر فعال خواهند بود و این مراکز فقط مجاز به فعالیت براساس نوبت های کاری مندرج در پروانه تأسیس خواهند بود بدیهی است بخش های رادیولوژی بیمارستان و نیز درمانگاه های شبانه روزی دارای بخش مزبور ملزم به ارائه خدمات در تمامی ساعات شبانه روز می باشند .ماده 11- رادیوگرافی های مرتبط با امور دندان پزشکی در مطب ها و درمانگاه های عمومی و تخصصی دندان پزشکی باید براساس ضوابط مندرج در هر یک از آیین نامه های مربوطه انجام گیرد .

ماده 12- متخصصین رادیولوژی فک ، دهان و صورت می توانند در چارچوب ضوابط مندرج در این آیین نامه اقدام به تأسیس مراکز رادیولوژی مرتبط با رشته تخصصی خود بنمایند و رعایت فاصله مقرر با مراکز رادیولوژی عمومی ضروری نمی باشد .

ماده 13- بخش یا مرکز رادیولوژی باید دارای امکانات ، تجهیزات و همچنین کارمندان صلاحیت دار و جویای کار مورد نیاز برحسب استانداردهای اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح وزارت بوده و ضوابط حفاظت در برابر اشعه را به طور دقیق رعایت نمایند .تبصره 1- انجام سونوگرافی توأم با سایر خدمات رادیولوژی در مراکز رادیولوژی عمومی مجاز می باشد .تبصره 2- جهت ایجاد مرکز سی تی اسکن و یا ام آر آی نیاز به مؤسس و مسئول فنی جداگانه ای می باشد . اخذ پروانه تأسیس منوط به کسب مجوز از وزارت و تصویب کمیسیون قانونی می باشد . مسئولین فنی این مراکز باید موفق به گذراندن دوره آموزشی مربوطه مورد تائید معاونت آموزشی وزارت با رعایت مفاد این آیین نامه شده باشند .تبصره 3- هر متخصص رادیولوژی تنها می تواند مؤسس ( و مسئول فنی ) یک مرکز رادیولوژی ( توأم با سونوگرافی ) یا مرکز سی تی اسکن و یا ام آر آی باشد .ماده 14- درخواست تأسیس و مراحل صدور موافقت اصولی و بهره برداری و پروانه های قانونی به شرح زیر است :

الف – متقاضی باید درخواست کتبی خود را همراه با مدارک مورد نیاز به معاونت درمان دانشگاه/دانشکده مربوطه تسلیم نماید . پس از بررسی و تطابق آن با نیازهای منطقه ای و سطح بندی خدمات تشخیصی درمانی و... پرونده در کمیسیون قانونی مطرح می گردد .

ب – موافقت اصولی در صورت تأیید و تصویب صلاحیت مؤسس توسط کمیسیون مذکور و همچنین انعقاد قرارداد تأسیس بین متقاضی و وزارت و پس از واریز مبالغ موضوع تعرفه های مصوب هیأت وزیران به حساب درآمدهای عمومی دولت ، صادر می گردد .

ج – مدت اعتبار ، تمدید و لغو موافقت های اصولی صادره براساس مفاد قرارداد تأسیس می باشد .

د – مدارک مورد نیاز از جمله تأیید نهایی حفاظت در برابر اشعه و ... و همچنین معرفی مسئول فنی و کارکنان واجد شرایط همراه مدارک لازم از سوی دانشگاه/دانشکده مربوطه جهت طرح موضوع بهره برداری در کمیسیون قانونی به وزارت ارسال می گردد .

ه – صلاحیت مسئول فنی در کمیسیون مزبور تأیید و سپس پروانه های تأسیس و مسئول فنی صادر می شود .

و – شروع به کار و یا تمدید پروانه های مرکز منوط به معرفی مسئول فنی و سایر افراد فنی جویای کار جهت کلیه نوبت های کاری می باشد .

ز – ارائه کلیه خدمات رادیولوژی می بایستی مطابق ساعات فعالیت مندرج در پروانه تأسیس و با حضور و نظارت مسئول فنی مرکز انجام شود .تبصره 1- تجهیزات ، فضا و نیروی انسانی مورد نیاز نسبت به تعداد بیماران پذیرش شده توسط کمیسیون قانونی مشخص و به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ خواهد شد .تبصره 2- برای اخذ پروانه بهره برداری معرفی حداکثر 50% کادر پزشکی و پیراپزشکی و کارمندان فنی واجد شرایط از دانش آموخته گان گروه پزشکی وابسته جویای کار که در مراکز دولتی و خصوصی هیچ نوع اشتغالی نداشته باشندبرای تمامی نوبت های کاری الزامی است .تبصره 3- مسئول پذیرش و بایگانی بخش های رادیولوژی بیمارستان باید از بین افراد جویای کار رشته کارشناسی یا کاردانی مدارک پزشکی انتخاب و معرفی شوند ( در صورت نبودن داوطلب ، بکارگیری دانش آموخته گان رشته های عمومی مثل پرستاری بلا مانع است . )تبصره 4- رعایت فعالیت حداکثر دو نوبت کاری ( دولتی و غیر دولتی ) برای کلیه پزشکان متخصص رادیولوژی و کادر فنی واجد شرایط که در مرکز فعالیت می کنند الزامی است و اجازه اشتغال هم زمان نیز داده نمی شود در ضمن ً پزشکان شاغل حداکثر می توانند با دو مؤسسه درمانی همکاری داشته باشد .تبصره 5- کارمندان دولت و وابسته به دولت فقط می توانند مسئولیت فنی و یا همکاری یک نوبت کاری مراکز رادیولوژی غیر دولتی را تقبل نمایند .تبصره 6- مسئولان فنی مرکز می توانند مؤسس مرکز نیز باشند و در هر حال هر فرد فقط می توانند مسئول فنی دو نوبت کاری ( اعم از دولتی و غیر دولتی ) در شبانه روز باشد .تبصره 7- در صورتی که مؤسس فوت نماید وارث قانونی متوفی می باید در یک مهلت حداکثر دو ساله و به محض اخذ گواهی انحصار وراثت فرد واجد شرایطی را به عنوان جانشین ( مؤسس ) معرفی نماید که پس از تائید صلاحیت فرد معرفی شده توسط کمیسیون قانونی پروانه تأسیس جدید مرکز به نام وی صادرخواهد شد.ودراین مدت مسئول فنی مرکز با موافقت وارث قانونی می تواند مرکز را اداره نماید .- در صورتی که مسئول فنی فوت نماید ویا به هر علت دیگر قادر به انجام وظایف محوله نباشد مؤسس موظف است در اسرع وقت فرد واجد شرایط دیگری را به جای وی معرفی نماید . پس از تائید صلاحیت فرد معرفی شده توسط کمیسیون قانونی پروانه مسئول فنی به نام وی صادر می گردد .

- در صورتی که مؤسس و مسئول فنی مرکز رادیولوژی یک فرد واجد الشرایط باشد و فوت نماید و یا به هر علت دیگر قادر به اداره مرکز نباشد برحسب مورد ،وراث و یا قیم قانونی وی و یا خود او باید فرد واجد الشرایط دیگری را به عنوان جانشین معرفی نمایند . پس از تائید صلاحیت فرد معرفی شده توسط کمیسیون قانونی پروانه تأسیس و مسئول فنی جدید به نام وی صادر می گردد .

- در صورتی که مرکز رادیولوژی توسط یک هیئت مؤسس تأسیس شده باشد و یکی از مؤسسان فوت نماید و یا به هر علت دیگر قادر به انجام وظایف خود نباشد وراث قانونی وی باید به مجرد اخذ گواهی انحصار وراثت و قیم قانونی یا فرد از کار افتاده بلافاصله فرد واجد شرایط دیگری را به عنوان جانشین وی معرفی نمایند . پس از تائید صلاحیت پروانه تأسیس با ترکیب هیئت مؤسس جدید صادر می گردد .تبصره 8- در صورتی که مسئول فنی رادیولوژی نخواهد به کار ادامه دهد باید دو ماه قبل مراتب را به طور کتبی به مؤسس و معاونت درمان دانشگاه/دانشکده مربوطه اعلام نماید . در ظرف این مدت مؤسس موظف است نسبت به معرفی مسئول فنی جایگزین اقدام نموده تا پس از تصویب و تائید صلاحیت وی توسط کمیسیون قانونی پروانه مسئول فنی جدید صادر گردد .ماده 15- اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی مجاز نیستند در طول خدمت در محل دیگری به جز مؤسسات وابسته به دانشگاه اشتغال داشته باشند . پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری برای این افراد پس از استخدام فقط جهت بخش های دانشگاهی ( کلینیک های ویژه و بیمارستان ها ) صادر می شود .تبصره – پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری در بخش غیر دولتی برای افراد موضوع این ماده پس از بازنشستگی از خدمات دولتی صادر خواهد شد . در صورت قطع ارتباط استخدامی به هر دلیل و قبل از بازنشستگی این گونه افراد با دانشگاه پروانه صادره موضوع ماده فوق لغو و پروانه تأسیس مرکز رادیولوژی طبق ضوابط مربوطه برای آنان صادر می شود .ماده 16- در صورتی که مسئول فنی به علت بیماری و یا علل دیگر قادر به انجام وظایف محوله و حضور در مرکز رادیولوژی به مدت کمتر از سه ماده نباشد می تواند یک فرد واجد شرایط را با موافقت مؤسس یا مؤسسان به عنوان جانشین خود برای این مدت معرفی نماید .تبصره – در صورتی که مدت عدم امکان حضور مسئول فنی از سه ماه تجاوز نماید موسس یا مؤسسان موظفند فرد واجد شرایطی را به عنوان مسئول فنی موقت معرفی تا پس از تصویب کمیسیون قانونی پروانه مسئول فنی موقت ( تا یک سال ) صادر شود و برای مدت بیشتر از یک سال پروانه مسئول فنی دائم صادر خواهد شد .ماده 17- پروانه تأسیس ( بهره برداری ) مرکز رادیولوژی براساس ضوابط و شرایط تعیین شده پس از تصویب کمیسیون قانونی توسط وزارت صادر می گردد .تبصره 1- پروانه مسئول فنی مراکز رادیولوژی به پزشکان متخصص رادیولوژی واجد الشرایط پس از تائید صلاحیت توسط کمیسیون قانونی داده خواهد شد .تبصره 2- فعالیت بخش های رادیولوژی بیمارستانی به صورت شبانه روزی خواهد بود معرفی مسئول فنی واجد الشرایط برای هر یک از نوبت های کاری ضروری است .ماده 18- تغییر نام و محل مؤسسه و نیز هرگونه تغییرات ساختمانی و یا توسعه ، تهیه و نصب دستگاه های جدید بایستی ، با اطلاع قبلی و موافقت معاونت درمان دانشگاه/دانشکده مربوطه و اخذ مجوز از وزارت صورت پذیرد .

ماده 19- نظارت کارشناسان بهداشت محیط و پرتوها و سایر واحدهای ذی صلاح قانونی برای اجرای کارهای ساختمانی و اقدامات لازم به منظور حفاظت در برابر اشعه در مرحله طرح و اجراء و یا رفع نقص ضروری است.

ماده 20- هر مرکز و یا بخش رادیولوژی باید دارای دفاتر مخصوصی به منظور ثبت مشخصات بیماران ، پزشکان معرف و شماره نظام پزشکی آنان و تاریخ درخواست رادیوگرافی و سایر اطلاعات مورد درخواست وزارت یا دانشگاه/دانشکده باشد .

تبصره – بایگانی یک نسخه از گزارش آزمایش پرتوشناسی به مدت پنج سال الزامی است .

ماده 21- همکاری مستمر با بازرسان وزارت و دانشگاه/دانشکده و دیگرمراجع ذی صلاح قانونی و اجرای دستورات آنها از سوی مراکز و بخش های رادیولوژی الزامی است .فصل سوم ) وظایف مؤسس یا مؤسسان :

ماده 22- اهم وظایف مؤسسان مراکز رادیولوژی به شرح ذیل می باشد :

الف – معرفی مسئول فنی و سایر کارکنان واجد الشرایط جویای کار برای مرکز جهت تمام نوبت های کاری .تبصره 1- مؤسس در صورت تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی و احراز آن توسط کمیسیون قانونی می توانند درخواست تغییر وی را نماید .

تبصره 2- در صورت عدم حضور مسئول فنی به مدت بیش از سه ماه ، مؤسس یا مؤسسان باید بلافاصله فرد واجد الشرایط دیگری را به دانشگاه/دانشکده مربوطه معرفی نمایند .ب – انتخاب و معرفی کلیه کارکنان فنی جویای کار واجد الشرایط در مرکز براساس ضوابط و استانداردهای مربوطه به دانشگاه/دانشکده جهت صدور پروانه های قانونی .

تبصره – هرگونه تغییر و جابجایی کارکنان در مراحل بعدی بایستی با اطلاع معاونت درمان دانشگاه/دانشکده براساس مقررات مربوطه صورت گیرد .ج – اخذ مجوز فعالیت از معاونت درمان دانشگاه/دانشکده های مربوطه برای کلیه کارکنان فنی در مرکز که به صورت تمام وقت ، نیمه وقت و یا پاره وقت همکاری می کنند براساس مقررات موجود .

د – تأمین تجهیزات عمومی و ملزومات مورد نیاز براساس استانداردهای مربوطه

ه – رعایت کلیه ضوابط و مقررات و تعرفه های مصوب وزارت

و – اجرای نظریات و پیشنهادات مسئول فنی مرکز در امور پزشکی و فنی براساس ضوابط و رعایت آنها

ز – برنامه ریزی و سازمان دهی جهت جلب رضایت مراجعین و رعایت منشور حقوق بیماران .

ح – نظارت برحسن اجرای استانداردهای مربوط به تابلو و نیز سرنسخه های مرکز

ط – مراقبت از ساختمان ، تجهیزات ، تأسیسات ، وسائل و امکانات ایمنی و تأمین تجهیزات عمومی و ملزومات مورد نیاز براساس استانداردهای موجود حفظ آنها .فصل چهارم ) وظایف مسئول یا مسئولان فنی :

ماده 23- اهم وظایف مسئولان فنی مراکز رادیولوژی عبارتند از :

الف – حضور مستمر و فعال در ساعات تعیین شده و یا نوبت های کاری قبول مسئولیت فنی در مرکز

ب – نظارت بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی و ارتقاء سطح کیفی خدمات توسط کارکنان فنی مرکز و ابلاغ تذکرات لازم به آنان

ج – بررسی و اعلام صلاحیت کارکنان فنی شاغل در مرکز

د – تهیه و تنظیم برنامه کاری قسمت های مختلف مرکز و نظارت بر حسن انجام خدمات تشخیصی در ساعات تعیین شده .

ه – نظارت بر کیفیت و قابل استفاده بودن تجهیزات و ملزومات هر بخش و نیز داروهای موجود در مرکز

و – نظارت بر تهیه ، تنظیم و نگه داری پرونده پزشکی کلیه بیماران مراجعه کننده و نیز بررسی شرح حال و دستورات پزشکی مندرج در آن و تذکر به مسئولان مربوطه در صورت تخطی از موازین علمی و فنی

ز – نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوط به تابلو و سرنسخه های مرکز و ارائه پیشنهادات لازم به مؤسس یا موسسان .

ح – ثبت گزارش دقیق عمل کرد ، آمار و اطلاعات مربوط به فعالیت های مرکز به تفکیک خدمات تشخیصی و درمانی و ارسال نتیجه آن به وزارت یا دانشگاه/دانشکده های ذی ربط از طریق برنامه نرم افزاری اعلام شده بطور مستمر ( حداقل هر 6 ماه یکبار )

ط – گزارش مواردی از بیماری های واگیری و غیر واگیر که لیست آن توسط وزارت یا دانشگاه/دانشکده تعیین می گردد با رعایت اصل امانت داری به مراجع قانونی ذی ربط

ی – ابلاغ تذکرات فنی به کلیه کارکنان فنی و اداری و نیز به مؤسس یا مؤسسان مرکز و پی گیری اقدامات اجرائی و در صورت تخطی ، اعلام مراتب به دانشگاه/دانشکده های ذی ربط

ک – اولویت پذیرش و بررسی وضعیت بیماران اورژانسی

ل – رعایت کلیه مقررات وزارت متبوع و نیز موازین اسلامی ، اخلاقی ، فنی و نظارت بر حسن اجرای آن .

ماده 24- ارائه کلیه خدمات رادیولوژی بایستی در ساعات فعالیت مرکز مطابق مفاد پروانه تأسیس و با حضور نظارت مستقیم مسئول فنی انجام شود .

ماده 25- حدود وظایف و خدمات مؤسسه ، حداقل فضای فیزیکی ، امکانات فنی ساختمانی ، استانداردهای لازم و تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز و سایر ضوابط از سوی وزارت تعیین و اعلام خواهد شد .

ماده 26- رعایت آئین نامه اجرائی قانون طرح انطباق و موازین اسلامی ، اخلاقی ، شئونات حرفه ای ، در مراکز و بخش های رادیولوژی الزامی است .

ماده 27- نظارت بر عملکرد کلیه موسسات رادیولوژی در سراسر کشور به عهده دانشگاه/دانشکده های مربوطه و در صورت نیاز وزارت می باشد .

ماده 28- تمدید پروانه های تأسیس و مسئولان فنی مرکز براساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و ضوابط مربوطه خواهد بود فصل پنجم ) تخلفات :

ماده 29- در صورتی که مؤسس یا مؤسسان مرکز از ضوابط و مقررات مربوط به الزامات و وظائف خود که در این آئین نامه پیش بینی شده تخلف نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شد .

الف – بار اول تذکر شفاهی با قید موضوع در صورت جلسه بازرسی محل توسط وزارت و دانشگاه/دانشکده های ذی ربط

ب – بار دوم اخطار کتبی توسط وزارت یا دانشگاه/دانشکده و اعلام مراتب به سازمان های بیمه گر

ج – در صورت تکرار و عدم توجه به تذکرات قبلی اعم از شفاهی و کتبی ، چنانچه اعمال انجام شده در قالب قانون تعزیرات حکومتی ( در امور بهداشتی و درمانی ) مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد موضوع به کمیسیون ماده 11 قانون یاد شده و در سایر موارد به محاکم عمومی احاله خواهد شد .تبصره – روش اجرای تصمیمات نهایی کمیسیون مذکور و آراء صادره از سوی مراجع قضائی اعم از تعطیل موقت یا دائم مؤسسه ، ابطال پروانه و ... در کمیسیون قانونی بررسی و برای اقدام به واحدهای ذی ربط ارجاع می گردد .تجهیزات- مؤسسات رادیولوژی خصوصی ،رادیولوژی درمانگاه ها وبیمارستان ها مجاز به استفاده از دستگاه رادیـولـوژی

MA 1000-500 با تلویزیون می باشند. صدور پروانه بهره برداری و تأسیس از مؤسسات مذکور ، شامل صرفاً رادیوگرافی بدون انجام رادیوسکوپی خواهد بود .

ساختمان1- ساختمان می بایست در طبقات هم کف‘ اول و زیرزمین پیش بینی شود و در صورت استقرار مؤسسه رادیولوژی در طبقات بالاتر از طبقه اول می بایستی مرکز مجهز به آسانسور گردد .

2- حداکثر 5 پله استاندارد (کف 30 سانتی متر،ارتفاع حداکثر 18 سانتی متر وعرض حداقل 120 سانتی متر) ضروری است .

3- حداقل مساحت مؤسسه رادیولوژی و سونوگرافی با یک اتاق اشعه 100 متر مربع می باشد .

4- ارتفاع کف تا سقف مؤسسه حداقل 70/2 متر

5- تأمین نور و تهویه مناسب در کلیه قسمت ها

6- پیش بینی فضاها به شرح ذیل :

- اتاق اشعه با درنظر گرفتن رختکن ، سرویس بهداشتی ، اتاق فرمان ( حداقل مساحت اتاق اشعه بدون در نظر گرفتن رختکن، سرویس بهداشتی و اتاق فرمان 24 متر مربع با ابعاد وگردش کار مناسب فقط برای یک دستگاه

می باشد )

- تاریک خانه به مساحت حداقل 5 متر مربع به ازای هر پروسسور اتوماتیک با درنظر گرفتن ارتباط منطقی با اتاق اشعه و تعبیه پاس کاست ودر صورتی که مجهز به ماموگرافی باشند اکیدا"توصیه می گردد مساحت با حداقل 5/7 متر مربع افزایش یابد.

- اتاق سونوگرافی حداقل به مساحت 12 متر مربع با ابعاد مناسب.

- سالن انتظار با پیش بینی سرویس بهداشتی مجزا جهت مراجعین (توصیه حداقل مساحت 24 متر مربع )

- آبدارخانه ، محل شستشوی تی و وسایل نظافت با گردش کار اصولی

- محل

_________________
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
وبلاگ علمی شخصی
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
مدیر گروه آموزشی اهورا
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
مدیر مسئول نشریه ادبی اهورا
 
رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي بازديد از سايت ارسال كننده مطلب
تشکرهاي ثبت شده از ايجاد کننده تاپيک :
roz(يكشنبه، 18 تير ماه ، 1391 14:30:53),  
 
نويسنده پيغام

navid
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت

وضعيت: آفلاين
13 فروردين ماه ، 1387
تعداد ارسالها: 280
امتياز: 29195
تشکر کرده: 54
تشکر شده 46 بار در 41 پست

محل سكونت: تهران

ارسالارسال شده در: يكشنبه، 3 شهريور ماه ، 1387 18:25:21    موضوع مطلب: پاسخ همراه با اعلان

بخش دوم و آخر


- اتاق استراحت و رختکن پرسنل

توضیح :1 - از اجاره یا خرید ساختمان قبل از تائید کارشناسی واخذ تائیدیه نقشه خوداری به عمل آید.

2- حداقل مساحت برای ماموگرافی وپانورکس به ترتیب 6 و5 متر مربع و به صورت کاملاً مجزا از هم درنظر گرفته شود.تبصره : ضروری است متقاضی قبل از هرگونه اقدام نسبت به اخذ ضوابط بهداشتی از معاونت محترم بهداشتی (بهداشت پرتوها ) اقدام به عمل آورد .مراحل صدور مجوزهای قانونیالف ) مدارک مورد نیاز جهت صدور موافقت اصولی

1- ارائه تقاضا نامه کتبی مهر و امضاء شده متقاضی که به امضای معاونت محترم درمان و مدیریت محترم درمان رسیده باشد و در دفتر دبیرخانه ثبت شده باشد .

2- تکمیل فرم های مربوطه ( پس از ارائه تقاضا نامه توسط واحد صدور پروانه ها به متقاضی تحویل داده می شود )

3- تصویر پروانه دائم و پروانه مطب معتبر شهر مورد نظر

4- دانشنامه یا تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان

5- نامه اعلام عدم نیاز در ساعات غیر اداری جهت شاغلین رسمی دوایر دولتی .

6- گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی

7- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری یا آخرین حکم کارگزینی جهت شاغلین رسمی دوایر دولتی

8- فتوکپی صفحه اول شناسنامه + صفحه آخر در صورتی که توضیح دارد .

9- لیست اسامی پیشنهادی جهت نام گذاری مؤسسه با مهر و امضای متقاضی

10- استعلام از دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در خصوص نداشتن تقاضا و مؤسسه در حوزه تحت نظارت آنان ، در مورد متقاضی و غیر تکراری بودن اسامی پیشنهادی

11- عکس 4 * 3 دو قطعه ( جهت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و گواهی عدم اعتیاد )

12- ارائه تصویر یا شماره کد ملیتوضیح : در خصوص نامه های مورد اشاره در بندهای 7 و10 و11مکاتبه از طریق این دانشگاه پس از ارائه سایر مدارک توسط متقاضی انجام می پذیرد بدیهی است پی گیری در مورد وصول پاسخ نامه های فوق به عهده متقاضی می باشد .ب ) پس از تکمیل مدارک ‘ پرونده به کمیسیون قانونی ماده 20 وزارت متبوع ارسال می گردد .

ج ) پس از تائید صلاحیت متقاضی توسط کمیسیون قانونی ماده 20 ، ارائه فرم تکمیل شده قرارداد تأسیس + فیش بانکی

طبق مقررات مربوطه ( مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدور پروانه به متقاضی اعلام خواهد گردید).

د ) صدور موافقت اصولی و ارسال آن به متقاضی
بدیهی است فعالیت به منظور ارائه خدمات درمانی با موافقت اصولی مجاز نمی باشد و ضروری است نسبت به اخذ مجوز بهره برداری و پروانه های تأسیس و مسئولین فنی اقدام گردد .
ه ) مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه های تأسیس و مسئولین فنی

1- پیشنهاد مکان جهت احداث مرکز به صورت کتبی ( با ذکر دقیق آدرس ‘ کروکی و تلفن تماس ) که توسط متقاضی مهر و امضاء شده و ثبت دفتر دبیرخانه گردیده باشد .

2- در صورت تائید شرایط اولیه ساختمان توسط کارشناسان مدیریت درمان و بهداشت پرتوها مراتب به صورت کتبی به متقاضی جهت ارائه نقشه معماری ساختمان با مقیاس یک صدم و نام گذاری فضاها براساس شرایط مندرج درضوابط ساختمانی اعلام می گردد .

3- آماده سازی ساختمان و سرب کوبی اتاق اشعه براساس نقشه های تائید شده و رهنمودهای ارائه شده توسط گروه کارشناسی که به طور کتبی اعلام می گردد .

4- معرفی مسئولین فنی جهت کلیه ساعات فعالیت مرکز ( مدارک مورد نیاز مسئول فنی در قسمت مدارک مسئول فنی درج گردیده است )

5- صورت اسامی کارکنان واجد شرایط ( کارکنان یا کارشناس ) همراه با تصویر مدارک تحصیلی آنان با درنظر گرفتن طرح انطباق + ارائه گواهی عدم اعتیاد و گواهی عدم سوء پیشینه کیفری یا آخرین حکم کارگزینی جهت شاغلین رسمی دوایر دولتی

6- صورت تجهیزات و دستگاه های موجود

7- آدرس دقیق و ساعت فعالیت مؤسسه

8- انعقاد قرارداد با سازمان انرژی اتمی و تهیه فیلم بج برای کارکنان

9- تصویر سند مالکیت و اجاره نامه رسمی ( دارای پلاک ثبتی ) محل مؤسسه

و ) پس از تکمیل مدارک ، ارسال پرونده به کمیسیون قانونی ماده 20 وزارت متبوع

ز ) پس از تائید کمیسیون جهت صدور مجوز بهره برداری ارائه فیش بانکی :

جهت هر یک از مسئولین فنی طبق مقررات مربوطه ( مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدور پروانه به متقاضی اعلام خواهد گردید،مبلغ جهت شهرتهران وسایر شهرستان ها متفاوت می باشد).

ح ) صدور پروانه های تأسیس و مسئولین فنی وزارت متبوع و ارسال آن به معاونت درمان دانشگاه

ت ) تحویل پروانه های صادره به مؤسسمدارک مورد نیاز جهت مسئولین فنی

1- تکمیل فرم های مشخصات ، معرفی تقبل مسئولیت فنی ( فرم ها از واحد صدور پروانه ها پس از معرفی مسئولین فنی از طرف مؤسس به صورت کتبی تحویل می گردد) .

2- تصویر پروانه دائم و پروانه مطب معتبر شهر مورد نظر

3- تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان یا دانشنامه

4- نامه عدم نیاز در ساعات غیر اداری جهت شاغلین رسمی دوایر دولتی .

5- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری یا آخرین حکم کارگزینی جهت پزشکان استخدام رسمی دوایر دولتی

6- اصل گواهی عدم محکومیت انتظامی از سازمان نظام پزشکی

7- فتوکپی صفحه اول شناسنامه + صفحه آخر در صورت داشتن توضیح

8- چهار قطعه عکس 4 * 3

9- ارائه تصویر یا شماره کد ملی

10-اصل گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدرتوضیح : در خصوص مدارک مورد اشاره در بند10 و 5 مکاتبه از طریق این دانشگاه پس از ارائه سایر مدارک از طرف متقاضی صورت می پذیرد . بدیهی است پی گیری در مورد وصول پاسخ نامه های فوق به عهده متقاضی می باشد .

_________________
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
وبلاگ علمی شخصی
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
مدیر گروه آموزشی اهورا
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت
مدیر مسئول نشریه ادبی اهورا
 
رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي بازديد از سايت ارسال كننده مطلب
تمامي مطالب ارسال شده:   
ارسال موضوع جديد   پاسخ به اين موضوع   ارسال تشکر

   www.medrad.ir صفحه اول انجمن -> رادیولوژی

زمان پيشفرض سايت: ساعت گرينويچ + 3.5 ساعت
صفحه 1 از 1
  
نام کاربري:      کلمه عبور:     

~ يا ~
عضويت در سايت

  


  

Powered by phpBB & Farsi Project By PHPNuke.ir