کارگاه اصول کلینیکی مهندسی دستگاه شتابدهنده خطی تاریخ : پنجشنبه، 17 فروردين ماه ، 1396
موضوع :
انستیتو پرتوپزشکی نوین با همکاری انجمن های علمی برگزار می کند:
"
کارگاه اصول کلینیکی مهندسی دستگاه شتابدهنده خطی"
 


v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} b:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} 281 1 7560000 10692000 359410 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 False 1 1 285 282 True 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 3175 3175 70 True True True 278 134217728 1 3 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 10053120 52479 255 13421772 16711680 8388736 16777215 53 Tropics 22858575 22852950 (`@````````` 266 263 5 110183775 110178150

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} b:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

سرفصل های اصلی کارگاه:

· مقدمه: آشنایی با عملکرد بخش های مختلف شتابدهنده خطی.

· تاثیرات تغییر، تنظیم و تعویض المان های مختلف شتابدهنده خطی برروی پارامترهای کلینیکی.

· تبیین اقدامات دوزیمتری و تضمین کیفی لازم در صورت تغییر و یا تعویض المان های دستگاه شتابدهنده خطی.

 

v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} b:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

گروه هدف اصلی: متخصصان پرتوپزشکی و فیزیک پزشکی

گروه هدف فرعی:  الف) متخصصان رادیوتراپی انکولوژی

          ب) تکنولوژیست های رادیوتراپی

 


v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} b:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

با سخنرانانی از:

· انستیتو پرتوپزشکی نوین

· سازمان انرژی اتمی ایران

· شرکت های تولیدی و خدماتی شتابدهنده خطی

 

281 1 7560000 10692000 359410 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 False 1 1 285 282 True 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 3175 3175 70 True True True 278 134217728 1 2 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 10053120 52479 255 13421772 16711680 8388736 16777215 53 Tropics 22858575 22852950 (`@````````` 266 263 5 110183775 110178150

زمان برگزاری: ساعت 9 صبح جمعه 5 خرداد 1396 (همراه با پذیرایی و صرف ناهار)

مهلت ثبت نام: 15 اردیبهشت  (ظرفیت محدود می باشد)

 

از علاقه مندان تقاضا می شود حضور خود را  از طریق ایمیل اعلام فرمایند (همراه با عنوان شغلی و محل اشتغال)

ایمیل: workshop.novin@gmail.com                                        

 

281 1 7560000 10692000 359410 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 False 1 1 285 282 True 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 3175 3175 70 True True True 278 134217728 1 7 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 10053120 52479 255 13421772 16711680 8388736 16777215 53 Tropics 22858575 22852950 (`@````````` 266 263 5 110183775 110178150 281 1 7560000 10692000 359410 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 False 1 1 285 282 True 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 3175 3175 70 True True True 278 134217728 1 5 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 10053120 52479 255 13421772 16711680 8388736 16777215 53 Tropics 22858575 22852950 (`@````````` 266 263 5 110183775 110178150 281 1 7560000 10692000 359410 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 False 1 1 285 282 True 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 3175 3175 70 True True True 278 134217728 1 4 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 10053120 52479 255 13421772 16711680 8388736 16777215 53 Tropics 22858575 22852950 (`@````````` 266 263 5 110183775 110178150


کارگاه اصول کلینیکی مهندسی دستگاه شتابدهنده خطیمنبع این مقاله : سایت جامع پرتوپزشكی و فیزیک پزشکی
http://www.medrad.ir/

آدرس این مطلب :
http://www.medrad.ir//modules.php?name=News&file=article&sid=190