تدریس ویژه کنکور

مطالب قدیمی

هجدهمين كنفرانس مهندسی پزشکی 1390


كنفرانس مهندسي پزشكي ايران با هدف گسترش مرزهاي دانش فني و تبادل نظر علمي-كاربردي در زمينه هاي مختلف مهندسي پزشكي، در راستاي تقويت پل ارتباطي بين محققين، صنعتگران و متخصصين مراكز درماني و هماهنگي و همفكري در زمينه هاي تحقيقات در علوم وابسته به مهندسي پزشكي، در سطح دانشگاهها و مؤسسات آموزشي-پژوهشي كشور برگزار مي شود.به ادامه مطلب بروید...


كميته برگزاري هجدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي درصدد است تا با برگزاري سخنرانيهاي كليدي، ارائه مقالات برجسته، نشستهاي علمي و تخصصي، برگزاري كارگاههاي آموزشي-پژوهشي و برپايي نمايشگاههاي تخصصي، علاقمندان را با آخرين دستاوردهاي دانش فني در زمينه هاي مختلف و در 5 محور و حوزه شناخت علم ، نوآوري و فنآوري در پزشكي و سلامت كشور :

- پيشگيري و تشخيص

- مديريت و خدمات پزشكي و سلامت الكترونيكي

- مراقبت و مداخلات پزشكي

- توان افزايي و توانبخشي

- مواد زيست پزشكي

آشنا سازد .

از اين رو از كليه پژوهشگران، كارشناسان و متخصصان دانشگاهها، مؤسسات تحقيقاتي و صنايع در رشته هاي مختلف مهندسي پزشكي دعوت مي شود، با ارسال مقالات علمي يا معرفي نشست ها، ميزگردهاي تخصصي و يا سخنراني كليدي در كليه زمينه هاي مهندسي پزشكي، در هرچه بهتر برگزاري كنفرانس مشاركت فعال داشته باشند .

محورهاي تخصصي و موضوعات :

• پردازش سيگنالهاي حياتي

• تصويربرداري و پردازش تصاوير پزشكي

• ابزار دقيق پزشكي و رايا جامه ها: مبدلها، حسگرها و فناوري ميكرو، نانو و تنپوش الكترونيكي

• بيو انفورماتيك، حسابگري زيستي، بيولوژي سيستمي و روشهاي مدلسازي و شبيه سازي زيست پزشكي

• مهندسي سيستم هاي قلبي و تنفسي

• مهندسي عصبي و توانبخشي

• مهندسي بيومواد، بافت، سلولي و ملكولي

• مهندسي بيومكانيك و رباتيك

• مهندسي باليني، سيستم ها، تجهيزات و فنآوري هاي تشخيصي-درماني سلامت

• سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباطي مراقبت سلامت و پزشكي از راه دور

• آموزش، صنعت، جامعه و تجاري سازي فناوري پزشكي

 

 

 

فرآخوان اول

هجدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران

23 لغايت25آذر 1390

دانشگاه تربيت مدرس- تهران

با همكاري انجمن مهندسي پزشكي ايران

اولين فراخوان مقاله

18th Iranian Conference on Biomedical Engineering

14-16 December 2011

Tarbiat Modares University

Tehran

بسمه تعالي

به دنبال برگزاري دهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران در سال 1380 ، دانشگاه تربيت مدرس با حمايت انجمن مهندسي پزشكي ايران و انستيتو برق و الكترونيك IEEE و بخش ايران آن افتخار برگزاري مجدد هجدهمين دوره اين كنفرانس، در تاريخ 23- 25آذر 1390 را دارد .

كنفرانس مهندسي پزشكي ايران با هدف گسترش مرزهاي دانش فني و تبادل نظر علمي-كاربردي در زمينه هاي مختلف مهندسي پزشكي، در راستاي تقويت پل ارتباطي بين محققين، صنعتگران و متخصصين مراكز درماني و هماهنگي و همفكري در زمينه هاي تحقيقات در علوم وابسته به مهندسي پزشكي، در سطح دانشگاهها و مؤسسات آموزشي-پژوهشي كشور برگزار مي شود. كميته برگزاري هجدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي درصدد است تا با برگزاري سخنرانيهاي كليدي، ارائه مقالات برجسته، نشستهاي علمي و تخصصي، برگزاري كارگاههاي آموزشي-پژوهشي و برپايي نمايشگاههاي تخصصي، علاقمندان را با آخرين دستاوردهاي دانش فني در زمينه هاي مختلف و در پنج محور و حوزه شناخت علم ، نوآوري و فنآوري در پزشكي و سلامت كشور :

- پيشگيري و تشخيص

- مديريت و خدمات پزشكي و سلامت الكترونيكي

- مراقبت و مداخلات پزشكي

- توان افزايي و توانبخشي

- مواد زيست پزشكي

آشنا سازد .

از اينرو از كليه پژوهشگران، كارشناسان و متخصصان دانشگاهها، مؤسسات تحقيقاتي و صنايع در رشتههاي مختلف مهندسي پزشكي دعوت مي شود، با ارسال مقالات علمي يا معرفي نشستها، ميزگردهاي تخصصي و يا سخنراني كليدي در كليه زمينه هاي مهندسي پزشكي، در هرچه بهتر برگزاري كنفرانس مشاركت فعال داشته باشند .

شرايط ارسال و پذيرش مقالات

1- مقالات بايد از كيفيت علمي مطلوب برخورداربوده و به مجلات و كنفرانس هاي ديگر بطور همزمان ارائه نشده باشد .

2- مقالات بايد كامل و در برگيرنده يافته هاي مرتبط و شامل عنوان، چكيده، كلمات كليدي، مقدمه، اصل موضوع با سر فصلهاي مربوطه، نتايج و مراجع باشند و حداكثر در شش صفحه A4 ( با در نظر گرفتن شكل ها و جدول ها) تهيه شده باشند .

3- مقالات ارسالي تنها به صورت الكترونيكي و از طريق سايت كنفرانس بايد آپلود شوند .

4- . هزينه داوري مقالات ارسالي 400000 ريال است. شايان ذكر است اين مبلغ به عنوان بخشي از مبلغ ثبت نام متقاضي لحاظ ميشود كه مي بايد به حساب كنفرانس واريز و رسيد آن هنگام آپلود مقاله به دبيرخانه ارسال شود .

5- مقالات به دو زبان انگليسي و فارسي پذيرفته مي شوند

6- خلاصه مقالات پذيرفته شده در كتابچه خلاصه مقالات كنفرانس چاپ خواهند شد و مقالات كامل در صورت ارائه آن در همايش در مجموعه مقالات كنفرانس بر روي CD منتشر و براي ارائه كنندگان ارسال مي شود .

براي كسب اطلاعات بيشتر علاقمندان مي توانند با دبيرخانه كنفرانس تماس حاصل فرمايند .

مبلغ ثبت نام و يا حق داوري مقاله به شماره حساب 143384853 نزد بانك تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس كد 1433

به نام هجدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران واريز شود .

و شماره شبا جهت واريز وجه IR570180000000000143384853 است.

نشاني دبيرخانه كنفرانس :

تهران–تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و دكتر چمران، دانشگاه تربيت مدرس، دبيرخانه هجدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي، صندوق پستي 143-14115

تلفن : 82884532 - 021و يا داخلي 4532

دورنگار: 82883828 - 021

پيام نگار :

icbme90@icbme.ir

icbme90@modares.ac.ir

icbme90@isbme.org

سايت كنفرانس :

http://www.icbme.ir

نحوه ثبت نام

از علاقمندان به شركت در هجدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران درخواست مي شود فرم ثبت نام را تكميل و همراه با رسيد بانكي پرداخت حق ثبت نام به نشاني دبيرخانه كنفرانس ارسال كنند .

ساختار كنفرانس

رئيس كنفرانس: بيژن رنجبر

دبير علمى كنفرانس: حسن قاسميان

دبير اجرايى كنفرانس: سيد محمدفيروزآبادي

اعضاء كميته اجرايي

دكتر كرباسي دبير هفدهمين كنفرانس

دكتر ميران بيگي مسئول كميته انتشارات

خان م زينب شنكائي مسئول دبيرخانه و اطلاع رساني

دكتر ميران بيگي مسئول ارتباط با صنعت و نمايشگاهها

دكتر شرافت مسئول نشست هاي علمي وسخنرانيهاي كليدي

دكتر محلوجي فر مسئول كميته روابط بين الملل

دكتر فيروزآبادي مسئول كميته مالي

زمينه هاي كنفرانس

• پردازش سيگنالهاي حياتي

• تصويربرداري و پردازش تصاوير پزشكي

• ابزار دقيق پزشكي و رايا جامه ها: مبدلها، حسگرها و فناوري ميكرو، نانو و تنپوش الكترونيكي

• بيو انفورماتيك، حسابگري زيستي، بيولوژي سيستمي و روشهاي مدلسازي و شبيه سازي زيست پزشكي

• مهندسي سيستم هاي قلبي و تنفسي

• مهندسي عصبي و توانبخشي

• مهندسي بيومواد، بافت، سلولي و ملكولي

• مهندسي بيومكانيك و رباتيك

• مهندسي باليني، سيستمها، تجهيزات و فنآوري هاي تشخيصي-درماني سلامت

• سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباطي مراقبت سلامت و پزشكي از راه دور

• آموزش، صنعت، جامعه و تجاري سازي فناوري پزشكي
کلمات کليدي : هجدهمين كنفرانس مهندسی پزشکی 1390 ICBME 2011
ارسال شده در مورخه : پنجشنبه، 31 شهريور ماه ، 1390 توسط navid  چاپ مطلب


نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : qot22kom
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 3.33
تعداد آراء: 3


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب
موضوعات مرتبط

خبر